top of page

Vælg booking

  • Få målt din løbeøkonomi og maksimal iltoptagelse, samt træningszoner
    1 t
  • Løb med Wattmåler
    1 t 15 min

Onsdag, torsdag og fredag er åbne dage

bottom of page